Jak wykorzystywane jest ziarno kukurydzy w żywieniu zwierząt?

Ziarna kukurydzy to idealne źródło skrobi. Dodatkowo ziarna są smaczne i dobrze trawione przez zwierzęta (strawność na poziomie 85%). Ziarna kukurydzy charakteryzują się niską zawartością włókna surowego oraz brakiem zawartości szkodliwych substancji. Ponadto kukurydza ma sporą koncentrację łatwo przyswajalnej energii. Jednocześnie zawiera więcej tłuszczu niż np. pszenica czy jęczmień. Ziarno tego zboża jest zwykle używane w paszach dla drobiu czy świń, ale stosuje się je także przy żywieniu innych zwierząt hodowlanych. Skrobia i białko zawarte w ziarnach kukurydzy pomagają zwierzętom hodowlanym rosnąć i dobrze się rozwijać. Należy tylko zwrócić uwagę na indywidualne dobranie paszy w diecie zwierząt.

Jaka inna forma ziaren kukurydzy jest stosowana w żywieniu zwierząt?

W żywieniu zwierząt jest używane także kiszone ziarno kukurydzy, które ma wyższą wartością pokarmową, a nawet lepsza strawność czy dostępność energii w porównaniu do zwykłego ziarna. Kiszone ziarna kukurydzy często są stosowane w żywieniu krów mlecznych, gdzie zazwyczaj stanowi uzupełnienie paszy z kukurydzy lub kompletnie ją zastępuje. Proces kiszenia jest przeprowadzany w foliowych rękawicach lub na pryzmie przy wilgotności około 30%. Dzięki temu istnieje możliwość przyśpieszenia zbioru kukurydzy z pola, gdy ziarno jest przeznaczone do kiszenia. W czasie kiszenia należy zapobiec zanieczyszczeniu mikotoksynami.

Wykorzystanie ziaren kukurydzy w żywieniu zwierząt ma wiele zalet. Zapewnia poprawę wydajności wzrostu, gdy ziarno kukurydzy jest dostarczane bydłu w fazie opasania, gdyż dzięki temu podnosi stopień jakości tuszy poprzez wzmożenie odkładania się tłuszczu. Stosowane są również w hodowli świń czy drobiu. Wynika to głównie z faktu, że charakteryzuje się wysoką strawnością składników pokarmowych, sporą zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych czy brakiem substancji antyżywieniowych, a dodatkowo jest chętnie pobierana przez zwierzęta. W hodowli świń kukurydza może być skarmiona w postaci jako ziarna lub w postaci kiszonki z rozdrobnionych kolb. W mieszankach dla świń udział śruty z kukurydzy wynosi zwykle 15-30%, natomiast dla młodych zwierząt ta wartość może wzrosnąć do 60%. Jednak taka pasza jest zalecana w żywieniu prosiąt, warchlaków oraz tuczników. U starszych tuczników, aby usunąć ryzyko nadmiernego otłuszczenia tuszy, należy graniczyć udział śruty kukurydzianej lub całkowicie ją usunąć. Dzięki wysokiej dawce ziarna kukurydzy słonina staje się miękka i mniej trwała oraz ma kolor żółty. Ziarno zboża z uwagi na wysoką koncentrację energii jest wskazana jako pasza dla loch wysoko prośnych i karmiących. Natomiast kukurydza nie jest zalecana w stosunku do loch luźnych i nisko prośnych oraz loszek remontowych, gdyż pasza ta ma właściwości tuczące, co może powodować zaburzenia w rozrodzie. Ziarna kukurydzy ma dużą wilgotność w czasie zbioru i chcąc dłużej je przechowywać trzeba zaraz po zbiorze odpowiednio ją zakonserwować metodami jak:

  • suszenie,
  • kiszenie,
  • dodatek preparatów chemicznych.

Author: gold-med.pl